Nový stavební zákon: Koordinované závazné stanovisko

Od 1. července 2024 je podle § 176 nového stavebního zákona odborem zajišťujícím vydávání koordinovaných závazných stanovisek odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

  • 1 minuta čtení
Ilustrační foto – paragraf – stavební zákon
Ilustrační foto – paragraf – stavební zákon Autor: pixabay.com

Koordinované závazné stanovisko bude vydáno namísto jednotlivých závazných stanovisek odboru bezpečnosti, odboru ochrany prostředí a odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Koordinované závazné stanovisko nezahrnuje závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, vydává-li se současně jako závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Koordinované závazné stanovisko je platné 5 let od jeho vydání.

  • Další informace zde.
8. července 2024
9. července 2024