Číslo jednací MHMP 1540125/2020 - NS k pozemku parč. Č. 343 k.ú. Libeň; info k pozemku parc.č. 1862 k.ú. Slivenec
Datum 12.10.2020
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
Autor Administrátor