Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 8/2024

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2024
Datum vydání 23.05.2024
Datum účinnosti 01.07.2024
Plné znění