Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2017
Sbírka 3
Datum vydání 30.01.2017
Datum účinnosti 01.03.2017

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017 s výjimkou bodů 1 až 3 a 6 až 10, které nabývají účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení; s výjimkou bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou městských částí Praha 6 a Praha 8, pro které nabývá účinnosti dnem 1. července 2017; a s výjimkou bodu 5, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.