Obecně závazná vyhláška č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Číslo 10/2012
Sbírka 7
Datum vydání 27.04.2012
Datum účinnosti 01.06.2012