Obecně závazná vyhláška č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry,
Číslo 10/2015
Sbírka 10
Datum vydání 30.11.2015
Datum účinnosti 01.01.2016
Datum zrušení 01.01.2021
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

14/2020 Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy