Obecně závazná vyhláška č. 10/2023

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2023
Datum vydání 14.12.2023
Datum účinnosti 03.01.2024