Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
Číslo 11/2019
Sbírka 9
Datum vydání 23.09.2019
Datum účinnosti 04.10.2019

 

Účinnost vyhlášky:

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 1, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.