Obecně závazná vyhláška č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2013
Sbírka 9
Datum vydání 20.09.2013
Datum účinnosti 01.11.2013