Obecně závazná vyhláška č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2017
Sbírka 10
Datum vydání 26.05.2017
Datum účinnosti 01.07.2017

 

Datum účinnosti

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 s výjimkou bodů 1 až 5, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.