Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
Číslo 13/2019
Sbírka 9
Datum vydání 23.09.2019
Datum účinnosti 15.10.2019