Obecně závazná vyhláška č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 14/2017
Sbírka 12
Datum vydání 15.06.2017
Datum účinnosti 01.07.2017