Obecně závazná vyhláška č. 15/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 15/2016
Sbírka 12
Datum vydání 19.09.2016
Datum účinnosti 01.01.2017

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 s výjimkou bodu 1 položek č. 106 až 108, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, a bodů 2 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2016.