Obecně závazná vyhláška č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 17/2012
Sbírka 13
Datum vydání 25.10.2012
Datum účinnosti 01.12.2012