Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Číslo 18/2019
Sbírka 13
Datum vydání 16.12.2019
Datum účinnosti 01.01.2020

Pozměňující vyhlášky

19/2021 Obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy