Obecně závazná vyhláška č. 18/2020 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 18/2020
Sbírka 15
Datum vydání 18.11.2020
Datum účinnosti 01.01.2021

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou Čl. I bodů 1 až 6, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.