Obecně závazná vyhláška č.18/2022

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 18/2022
Datum vydání 08.09.2022
Datum účinnosti 01.01.2023