Obecně závazná vyhláška č. 19/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 19/2011
Sbírka 11
Datum vydání 16.12.2011
Datum účinnosti 01.01.2012