Obecně závazná vyhláška č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou
Číslo 19/2013
Sbírka 14
Datum vydání 17.12.2013
Datum účinnosti 01.01.2014