Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
Číslo 1/2016
Sbírka 1
Datum vydání 02.02.2016
Datum účinnosti 01.03.2016

Pozměňující vyhlášky

13/2019 Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy