Obecně závazná vyhláška č. 20/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 20/2013
Sbírka 14
Datum vydání 17.12.2013
Datum účinnosti 01.01.2014