Obecně závazná vyhláška č. 21/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
Číslo 21/2012
Sbírka 16
Datum vydání 29.11.2012
Datum účinnosti 01.01.2013
Datum zrušení 01.10.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2022, o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2022 Obecně závazná vyhláška č. 17/2022