Obecně závazná vyhláška č. 21/2022

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2022
Datum vydání 15.12.2022
Datum účinnosti 01.02.2023