Obecně závazná vyhláška č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 22/2012
Sbírka 17
Datum vydání 14.12.2012
Datum účinnosti 01.01.2013