Obecně závazná vyhláška č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Číslo 22/2017
Sbírka 19
Datum vydání 04.12.2017
Datum účinnosti 01.01.2018
Datum zrušení 01.01.2023
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

Rušící vyhlášky / nařízení

20/2022 Obecně závazná vyhláška č. 20/2022