Obecně závazná vyhláška č. 23/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 23/2011
Sbírka 11
Datum vydání 16.12.2011
Datum účinnosti 01.01.2012