Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol
Číslo 2/2018
Sbírka 1
Datum vydání 26.01.2018
Datum účinnosti 01.04.2018
Datum zrušení 01.04.2019
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol

Rušící vyhlášky / nařízení

4/2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy