Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
Číslo 3/2012
Sbírka 2
Datum vydání 27.01.2012
Datum účinnosti 01.03.2012
Datum zrušení 01.10.2022
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2022, o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2022 Obecně závazná vyhláška č. 17/2022

Pozměňující vyhlášky

21/2012 Obecně závazná vyhláška č. 21/2012 Sb. hl. m. Prahy