Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 3/2021
Sbírka 3
Datum vydání 22.02.2021
Datum účinnosti 01.04.2021