Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2013
Sbírka 4
Datum vydání 22.03.2013
Datum účinnosti 01.05.2013