Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2014
Sbírka 4
Datum vydání 31.03.2014
Datum účinnosti 01.05.2014