Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2015
Sbírka 5
Datum vydání 01.06.2015
Datum účinnosti 01.07.2015

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 5, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2015. Naléhavý zájem na stanovení účinnosti obecně závazné vyhlášky současně s jejím vyhlášením spočívá v návaznosti této obecně závazné vyhlášky na příslušná ustanovení zákona č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, na jejichž základě se postupuje ode dne 1. 5. 2015.