Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2016
Sbírka 1
Datum vydání 02.02.2016
Datum účinnosti 01.03.2016