Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 4/2018
Sbírka 2
Datum vydání 23.02.2018
Datum účinnosti 01.04.2018