Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/2018
Sbírka 3
Datum vydání 26.03.2018
Datum účinnosti 01.05.2018

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018, s výjimkou čl. I bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.