Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2024

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 5/2024
Datum vydání 22.02.2024
Datum účinnosti 01.04.2024
Plné znění