Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2021
Sbírka 5
Datum vydání 22.03.2021
Datum účinnosti 01.05.2021