Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 8/2017
Sbírka 6
Datum vydání 30.03.2017
Datum účinnosti 01.05.2017