Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1988 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2018
Sbírka 4
Datum vydání 17.05.2018
Datum účinnosti 11.06.2018