Obecně závazná vyhláška č. 9/2023

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 9/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2023
Datum vydání 14.12.2023
Datum účinnosti 01.07.2024