Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Číslo 8/2011
Sbírka 4/2011
Datum vydání 27.05.2011
Datum účinnosti 01.07.2011

Pozměňující vyhlášky

18/2019 Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy