Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2023

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2023
Datum vydání 14.09.2023
Datum účinnosti 01.11.2023