Číslo jednací MHMP 1821335/2021 - Odpověď dle zák. 106/1999-přeložky silnic I/12 úsek Běchovice-Úvaly
Datum 09.11.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor