Číslo jednací MHMP 965436/2019 - Odpověď - MČ P-9 žádost o vydání doložky správnosti návrhu na vklad do KN k pozemkům v k.ú. Prosek
Datum 27.05.2019
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 4
Autor Administrátor