Číslo jednací MHMP 940308/2020 - Odpověď na žádost o info. ve věci nakládání s objektem občanské vybavenosti čp. 986 v k.ú. Kamýk
Datum 19.06.2020
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor