Číslo jednací MHMP 35786/2021 - Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., měsíční odměny- Mgr. J.Stárek
Datum 11.01.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor