Číslo jednací MHMP 1341665/2020 - Písemnosti k pozemkům v k.ú. Běchovice a informace k záměru úplatného převodu pozemku
Datum 02.09.2020
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor