Číslo jednací MHMP 1665235/2021 - Počty stížností - neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezl. dítěte ve zdravotnickém zařízení
Datum 19.10.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor