Číslo jednací MHMP 1250663/2021 - Pozemky v k.ú. Třebonice (správní řízení)
Datum 16.08.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor