Praha chce zapojit umělou inteligenci do projektu Chytrý svoz odpadu, využije pracoviště ČVUT zaměřené na digitální inovace

Podzemní kontejnery na tříděný odpad
Podzemní kontejnery na tříděný odpad Autor: Tomáš Benda
19. června 2024
24. června 2024

Hlavní město uzavře smlouvu na bezplatné využití specializovaného pracoviště ČVUT Evropského centra pro digitální inovace, kde chce otestovat možnost zapojení umělé inteligence (AI) do projektu „Chytrý svoz odpadu“. Záměrem projektu, na kterém se budou podílet odbor ochrany přírody (OCP) pražského magistrátu a městská společnost Operátor ICT (OICT) je zapojení AI do komplexního nástroje pro monitoring nádob na tříděný odpad.

  • 1 minuta čtení

„V prvním kroku jsme občanům nabídli službu, která jim především ušetří zbytečnou cestu k přeplněné nádobě. Nyní je však načase, abychom službu posunuli také k určité úspoře na straně města, kdy s využitím umělé inteligence budeme prověřovat možnost optimalizovat frekvence svozu a případně také možné nastavení samotných svozových tras,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Projekt Chytrý svoz odpadu byl od počátku slibný a osvědčil se jako prospěšný a zdařilý. Dokládá to i ocenění v loňském ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023. Jsem rád, že na úspěšnou práci můžeme obratem navázat ve spolupráci s odborným pracovištěm ČVUT skrze záměr vybavit službu chytrého svozu tříděného odpadu umělou inteligencí,“ říká pražský radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

V současné době je již v odpadových nádobách na tříděný odpad se spodním výsypem v Praze nainstalováno přes 7 tisíc senzorů pro měření zaplněnosti kontejnerů. S ohledem na tento počet je nezbytné hledat jiná možná řešení, jak zpracovávat nestandardní hlášení o naplněnosti kontejnerů. AI by měla pomoci detekovat anomální hlášení o stavu naplněnosti sběrných nádob. V druhém kroku by pak měl vzniknout generátor servisních hlášení pro OICT.

Projekt má rovněž ambice generovat úsporu vynakládaných veřejných prostředků, právě s ohledem na nalezení optimální četnosti svozu pro dané nádoby s přihlédnutím na jejich maximální vytíženost v mnohem větším měřítku, než když se naměřená data prochází ručně, jako je tomu doposud. Zároveň by měl upozorňovat na případy, kde je svoz neefektivní a nastavená četnost svozu neodpovídá míře využití sběrných nádob umístěných na stanovišti tříděného odpadu.  Počítá se také se vznikem systému predikce naplněnosti nádob v několikadenním předstihu.

Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství v loňském roce získal 1. místo v kategorii „Odpadové hospodářství“ v soutěži Komunální projekt roku 2023. Projekt je realizován společně s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a městskou společností OICT.